Boronia megastigma “Brown Boronia”

Commonly know as: Brown Boronia
  • Pot Sizes: 150 mm
  • Growth Habitat: Small shrub
  • Flowering Times: